Persbericht

België zegt 75 miljoen euro toe op internationale donorconferentie Syrië

Eerste Minister Charles Michel heeft vandaag in Londen op de internationale donorconferentie Supporting Syria & the Region in Londen namens ons land een toezegging gedaan van 75 miljoen euro voor dit en volgend jaar bestemd voor humanitaire hulp voor de Syrische regio. De middelen zullen gaan naar humanitaire acties in Syrië zelf en in buurlanden Jordanië, Libanon en Turkije. In geen enkele andere regio ter wereld zijn de humanitaire noden vandaag zo hoog.

Charles Michel, eerste minister: “75 miljoen om de vluchtelingen de kans te geven in hun eigen regio te blijven. De internationale steun is bedoeld om de levensomstandigheden van de vluchtelingen te verbeteren. Gezondheidszorg, onderwijs, betere hygiënische omstandigheden en toegang tot de arbeidsmarkt moeten de prioriteit krijgen. Het komt erop aan de vluchtelingen aan te moedigen om in de regio van hun land van oorsprong te blijven en voor waardige levensomstandigheden te zorgen. De steun en de inzet van de internationale gemeenschap kunnen het verschil maken.”

Hoogste humanitair budget ooit 
Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking: “Ons land zal ook haar totale humanitaire budget dit jaar verder optrekken. Vorig jaar besteedde België al een recordbedrag van 150 miljoen euro aan humanitaire interventies. Meer dan één derde van de humanitaire middelen ging daarbij naar de crisissen in Syrië en Irak. Dit jaar trekken we het humanitair budget verder op tot 170 miljoen euro. Nooit eerder leverde een Belgische regering zo’n grote inspanningen op humanitair vlak.”

De internationale humanitaire organisatie die vorig jaar het meeste steun ontving van ons land was het Internationale Comité van het Rode Kruis (21,1 miljoen euro), daarna volgen de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR (16,8 miljoen) en UNRWA (10,2 miljoen). Belgische humanitaire NGO’s konden rekenen op 22,3 miljoen euro.

Positieve evaluatie België kreeg de voorbije dagen positieve punten van onder meer Oxfam International voor zijn humanitaire bijdragen aan de Syrië-crisis. De internationale hulporganisatie maakte een Fair Share Analysis waarin de effectieve humanitaire bijdragen van landen worden afgezet tegen hun fair share, de bijdrage die van een land mogen verwacht worden op basis van het bruto nationaal inkomen. België komt samen met onder meer de Scandinavische landen en Nederland uit de analyse als één van de landen die meer humanitaire inspanningen leveren dan van hen verwacht wordt.

Eerder had ook het Development Assistance Committee van de OESO tijdens de vijfjaarlijkse Peer Review al goede punten voor België als humanitaire donor. Concreet hanteert ons land als humanitaire donor een mix van instrumenten: (1) meerjarige programma’s als antwoord op complexe crisissen die toelaten de brug te slaan tussen humanitaire hulp en ontwikkeling, (2) meerjarige bijdragen aan de algemene middelen van internationale humanitaire organisaties, deze maken van België een voorspelbare en betrouwbare donor, (3) meerjarige flexibele fondsen waarbij België vooraf snel inzetbare middelen ter beschikking stelt van humanitaire organisaties en (4) projecten als antwoord op plotse en vergeten crisissen.

Enige duurzame antwoord is vrede 
“Het is absoluut nodig dat we voldoende middelen vrijmaken om de ergste humanitaire noden te beantwoorden in de regio rond Syrië. Tegelijk moeten we beseffen dat een vreedzame en diplomatieke oplossing het enige duurzame antwoord is om een einde te maken aan de verschrikkelijke humanitaire situatie in en rond Syrië,” aldus minister De Croo.