Nieuws

Elke burger en elk bedrijf krijgt in het voorjaar één digitale brievenbus of eBox

Alle overheden en alle bedrijven en organisaties zullen documenten naar burgers en bedrijven kunnen versturen via een digitale brievenbus. Dat staat in de beleidsnota Digitale Agenda van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo die binnenkort in het parlement wordt besproken.

Alle overheden en alle bedrijven en organisaties zullen documenten naar burgers en bedrijven kunnen versturen via een digitale brievenbus. Dat staat in de beleidsnota Digitale Agenda van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo die binnenkort in het parlement wordt besproken.

Digitaal oerwoud

Sinds jaar en dag heeft de burger heeft één fysiek adres en één fysieke brievenbus waarin hij al zijn documenten kan ontvangen. In de digitale wereld daarentegen is er vandaag een oerwoud aan digitale brievenbussen aan het groeien: zowat elke verzender van documenten bouwt zijn eigen digitale brievenbus.

Zo bieden tal van overheden en bedrijven vandaag al beveiligde, digitale communicatie-omgevingen aan. Bij de federale overheid gaat het onder meer over My Minfin, My Pension en Mijn Dossier al eBox toepassingen aan. Er bestaat ook al een eBox Sociale Zekerheid waarin u sommige RVA-documenten kan ontvangen. Ook de Gewesten en Gemeenschappen en tal van lokale besturen hebben hun eigen digitale brievenbussen. Hetzelfde geldt voor de electriciteitsleveranciers (My Luminus, My Lampiris ,…), telecombedrijven (mijntelenet, My Proximus, …), mutualiteiten, ziekenhuizen, sociaal secretariaten en vele andere.

In elke van deze digitale brievenbussen komt bijgevolg maar een beperkt aantal documenten terecht. Terwijl je als burger telkens met elke nieuwe brievenbus moet leren werken. Bovendien moet je om toegang te krijgen tot de vele brievenbussen als burger elke keer opnieuw authenticeren, soms via eID, vaker via paswoord en login. Al die paswoorden en logins moeten onthouden worden. Sommige burgers gebruiken daar een paswoord management software voor, de meesten gebruiken zowat overal hetzelfde paswoord. Wat dan weer niet veilig is.

Functionele drempel

De veelheid aan bestaande digitale brievenbussen, paswoorden en logins is een functionele drempel die verhindert dat de vruchten van digitale communicatie ten volle geplukt worden. Die vruchten zijn legio: het makkelijker ordenen, bewaren en opvolgen van documenten, vlotter digitaal betalen en regelen van domiciliëringen, het sneller uitwisselen van informatie die op elk moment en vanaf gelijk welke locatie (met internetverbinding) toegankelijk is, kostenbesparingen en positieve effecten voor het milieu.

Maar voorlopig blijft het bij een ingewikkeld kluwen van digitale brievenbussen waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt, terwijl digitale communicatie net zou moeten leiden tot minder rompslomp, minder gedoe en minder tijdsverlies.

Partijen als als Doccle, Zoomit en POM spelen daarop in. Ze bundelen verschillende digitale brievenbussen op één platform. Ze richten zich voornamelijk op burgers. In B2B zien we hoe langer hoe meer initiatieven op het vlak van digitale facturatie.

Eén plaats voor alle digitale documenten

Met de nieuwe eBox slaat de overheid dezelfde weg in. Het is niet de bedoeling om met eBox in concurrentie te gaan met deze initiatieven, wel om ze te versterken. Als overheid willen we samenwerken met de privé-sector aan een systeem waarbij een burger of bedrijf op één plaats een geïntegreerde view kan hebben op de documenten die voor hem of haar bestemd zijn (B2C, G2C, B2B, G2B, B2G).

Via eBox zal aan elke burger en elk bedrijf één unieke, digitaal adres en digitale brievenbus toegekend worden. Privé-ondernemingen zullen hun diensten kunnen integreren met eBox en zelf de digitale brievenbus kunnen bouwen en aanbieden. Burger of bedrijf zullen dan bij verschillende aanbieders zelf kunnen kiezen welke digitale brievenbus ze het gebruiksvriendelijkst vinden. 

In de digitale brievenbus van hun keuze zullen ze alle digitale communicatie die voor hen bestemd is, of die nu van een overheid of van een bedrijf komt, kunnen ontvangen, consulteren, bewaren en beheren. Ze zullen er toegang toe hebben via single sign-on: eenmalig inloggen via eID, Itsme, Digipass of een andere gebruiksvriendelijke, mobiele authenticatie-methode volstaat om automatisch toegang te krijgen tot al hun informatie. Op die manier zal digitale communicatie fundamenteel eenvoudiger worden.

Voorjaar 2018

De lancering van een basisdienst staat gepland voor het voorjaar van 2018 en zal gepaard gaan met een informatiecampagne. Privé-ondernemingen kunnen aansluitend stelselmatig bijkomende diensten aanbieden zoals digitale aangetekende zendingen, digitale handtekeningen, documentbeheer en digitale archivering.

Vanzelfsprekend zal iedereen die verkiest om met papier te blijven werken ook met papier kunnen blijven werken.