Persbericht

Lucernacollege uit Antwerpen wint de #SociaalsteSchool 2017

Vandaag ontvangt het Lucernacollege te Antwerpen de prijs van de #SociaalsteSchool Secundair 2017. De wedstrijd promoot inclusief onderwijs waarbij sociale digitale verantwoordelijkheid wordt ingebed in de cultuur van de school. Initiatiefnemer van het project is VZW sCooledu, die daarvoor de steun geniet van het Digital Belgium Skills Fund. Dit fonds heeft als doel maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen digitale vaardigheden bij te brengen.

Bijna 200 lagere en secundaire scholen gingen de uitdaging in september aan en bestelden de doos vol inspiratie materiaal van de partners waaronder Child Focus, Mediawijs.be, De Privacy Commissie (IkBeslis) en VZW sCooledu. Sinem, de 17-jarige studente van allochtone afkomst, overtuigde met haar inzending de jury waaronder Digital Champion Saskia Van Uffelen en Nel Broothaerts van Child Focus. 

Digitale vaardigheden toegankelijk maken

Heel wat kinderen en jongeren zijn geboeid door alles wat te maken heeft met informatica en nieuwe technologieën. Zij hebben echter niet altijd de financiële middelen of netwerken om hun interesses en talenten ten volle te ontwikkelen. In onze hedendaagse samenleving bepalen je digitale vaardigheden steeds meer je kansen - zeker op de arbeidsmarkt. In de toekomst zal negen op tien jobs digitale vaardigheden vereisen. Daarom lanceerde minister De Croo het Digital Belgium Skills Fund dat gedurende drie jaar 18 miljoen euro vrijmaakt voor projecten die inzetten op het versterken van digitale vaardigheden en het bevorderen van digitale inclusie. Ook de wedstijd #SociaalsteSchool krijgt steun van dit initiatief en hoopt zo de digitale kloof te dichten.

“We moeten erover waken dat ook in onze digitale samenleving iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht leeftijd, achtergrond of thuissituatie. Daarvoor heb je vandaag een minimum aan digitale vaardigheden nodig want die vormen de springplank die mensen vandaag nodig hebben”, zegt minister Alexander De Croo.