Nieuws

Maand langer tijd voor aangifte vennootschapsbelasting

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden voor ondernemingen heeft minister van Financiën Alexander de Croo beslist om de indieningstermijnen voor vennootschappen te verlengen. Die liep normaal af op 24 september 2020 en wordt nu verlengd tot en met 29 oktober 2020.

Deze verlenging geldt voor alle aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, in te dienen via Biztax. De bijkomende termijn geldt ook voor alle aangiften die moeten ingediend te worden tussen 24 september 2020 en 29 oktober 2020.

Alexander De Croo, minister van Financiën: “De coronacrisis heeft op heel wat bedrijven een zware impact. Om hen maximaal te ondersteunen heeft de regering de voorbije weken een hele reeks maatregelen genomen. De carry back-regeling is er één van en moet het eigen vermogen van bedrijven versterken en zo falingen voorkomen. Aangezien deze maatregel al dit jaar van toepassing zal zijn, willen we bedrijven voldoende tijd geven om zich hierop voor te bereiden en hun aangiftes correct in te vullen.”

Snellere terugbetaling

Bovendien zullen aangiften die aanleiding geven tot een terugbetaling én die werden ingediend tot en met 1 oktober 2020, nadien bij voorrang worden behandeld. Ondernemingen die dus hun aangifte indienen voor 1 oktober en gebruik willen maken van de COVID19-reserve (carry back-regeling) zullen dus als eerste behandeld worden om hen maximaal te ondersteunen inzake liquiditeit en solvabiliteit. Zij zullen nog in oktober ingekohierd worden, zodat zij dit jaar nog hun geld kunnen terugkrijgen.

Anders gezegd: alle ondernemingen die de carry back-regeling wensen toe te passen zullen dit doen met het oog op een versnelde teruggave en hebben tot  en met september om hun verlies in te schatten. Ondernemingen die al dan niet gebruik willen maken van de carry back regeling en wat meer tijd wensen – hebben tijd tot 29 oktober.