Persbericht

Minister De Croo en Koning Boudewijnstichting lanceren het Digital Belgium Skills Fund

De digitale kloof dichten en meer mensen de kans geven om hun digitale vaardigheden te versterken. Dat is de inzet van het Digital Belgium Skills Fund dat vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo vandaag officieel heeft gelanceerd. Het Digital Belgium Skills Fund zal projecten financieren die inzetten op het versterken van digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Het fonds heeft een omvang van 18 miljoen euro voor een periode van drie jaar. De selectie van de projecten gebeurt door de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Heel wat kinderen en jongeren zijn geboeid door alles wat te maken heeft met informatica en nieuwe technologieën. Zij hebben echter niet altijd de financiële middelen of netwerken om hun interesses en talenten ten volle te ontwikkelen. In onze digitale samenleving bepalen je digitale vaardigheden steeds meer je kansen. Ook op de arbeidsmarkt neemt het belang van digitale vaardigheden toe. In de toekomst zullen negen op tien jobs digitale vaardigheden vereisen. Nu al is het vaak puzzelen om de vaardigheden van werkzoekenden te laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Talenten ontplooien

Het Digital Belgium Skills Fund wil daarom investeren in projecten die de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen versterken. Het kan zowel gaan om korte of middellange vormingsinitiatieven.  Op die manier moet het Digital Belgium Skills Fund bijdragen aan het dichten van de digitale kloof en meer mensen de kans geven om in de digitale samenleving en de nieuwe economie hun talenten te ontplooien.

Alexander De Croo: “We moeten erover waken dat ook in onze digitale samenleving iedereen gelijke startkansen krijgt, ongeacht leeftijd, achtergrond of thuissituatie. Daarvoor heb je vandaag een minimum aan digitale vaardigheden nodig. Het Digital Belgium Skills Fund wil daar mee werk van maken. Digitale vaardigheden zijn de springplank die mensen vandaag nodig hebben.”  

Werking van het fonds

De selectie van projecten gebeurt door de Koning Boudewijnstichting. “Doorheen de jaren hebben we een grote expertise opgebouwd in het selecteren en begeleiden van projecten van en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren”, vertelt directeur Françoise Pissart. “We zetten in op hun passie en talenten, en helpen hen op die manier hun weg te vinden in de samenleving. Dit fonds past perfect in deze optiek.”

Het Digital Belgium Skills Fund zal in eerste instantie projecten ondersteunen die de deelnemers digitale vaardigheden aanleren. Hierbij gaat het over basisvaardigheden zoals basic coding en online veiligheid, maar ook meer het versterken van meer complexere skills zoals front-end coding kunnen aan bod komen.

De focus zal vooral liggen op organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen tot 30 jaar. Maar ook intergenerationele projecten komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. De selectie zal gebeuren door een onafhankelijke jury van experts. De geselecteerde projecten komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning tussen 50.000 en 500.000 euro.

BeCode als voorbeeld

Minister De Croo lanceerde het Digital Belgium Skills Fund tijdens een bezoek aan BeCode, de gratis codingschool die recent zijn intrek nam in het nieuwe BeCentral in het Centraal Station. BeCode wil de zogenoemde NEET-jongeren (niet op school, aan het werk, of in opleiding) en anderen die niet op de arbeidsmarkt zijn, een doorstart aanreiken. “Om deze kloof te dichten willen we verschillende elementen samenbrengen: technische vaardigheden aanleren, digitaal ondernemerschap ontwikkelen, persoonlijkheidsontwikkeling en talent matching,” zegt Karen Boers. “BeCode wordt een kwalitatieve codeerschool die zowel inspeelt op wat (digitale) bedrijven dringend nodig hebben als op leermethodes die de juiste attitudes en vaardigheden bijbrengen.”

Projectvoorstellen voor financiering door het Digital Belgium Skills Fund kunnen vanaf vrijdag 12 mei 2017 worden ingediend via de Koning Boudewijnstichting. Meer informatie hierover kan je nu al vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be).