Nieuws

Minister De Croo wil lagere transferkosten voor geldstromen naar ontwikkelingslanden

De transferkosten voor het overmaken van geld naar ontwikkelingslanden moeten lager. Dat zegt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in reactie op het onderzoek van 11.11.11 en HIVA naar het Belgische geldtransferlandschap naar ontwikkelingslanden. Daaruit blijkt dat de gemiddelde transferprijs van remittances vanuit België rond de 8% schommelt.

Uit een onderzoek dat 11.11.11 en HIVA vandaag publiceren over het Belgische geldtransferlandschap blijkt dat migranten vanuit België tussen de 2 en 5 miljard euro naar hun thuisland sturen. Die cijfers bevestigen het groeiend belang van remittances. Internationale studies geven aan dat remittances minstens dubbel zo groot zijn als de officiële ontwikkelingsbudgetten van donorlanden (ODA). Alexander De Croo: “Geldtransfers van de diaspora naar ontwikkelingslanden worden steeds belangrijker. Dat blijkt opnieuw uit het onderzoek van 11.11.11. en HIVA. Deze remittances zijn ook voor internationale ontwikkeling van belang: ze verhogen de koopkracht van gezinnen in het Zuiden en zwengelen zo de lokale economie aan."

Volgens de HIVA-studie bedraagt de gemiddelde transferprijs van de remittances die vanuit België vertrekken gemiddeld 8%. Het terugdringen van de kosten van remittances tot 3% is één van de doelstellingen van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en van de Addis Ababa Action Agenda. “Het is absoluut noodzakelijk dat we de kosten van remittances terugdringen,” bevestigt minister De Croo. “Minder transferkosten betekent meer middelen voor ontwikkeling. Ik ga daarom het debat aan, zowel in ons land als internationaal.”

Minister De Croo plant onder meer contacten met de banken en transferagentschappen die transferdiensten aanbieden. Ook met de collega’s van Financiën, Consumentenzaken en Migratie, en met de Internationale Organisatie voor Migratie komt er overleg. Daarnaast is het belangrijk om met de diaspora het gesprek aan te gaan. “In een aantal gevallen zijn er goedkopere alternatieven beschikbaar dan de bekende commerciële transferaanbieders, bijvoorbeeld via de Verenigde Naties. Ik wil goed begrijpen waarom de diaspora deze goedkopere alternatieven zo weinig gebruikt.”