Persbericht

Reactie minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo op VN-cijfers over grootste humanitaire crisis ooit

Ons land heeft de voorbije weken en maanden bijna 60 miljoen euro humanitaire noodhulp toegezegd voor gerichte hulp in onder meer Zuid-Soedan en Jemen, en voor de algemene ondersteuning van het Wereldvoedselprogramma (WFP) en OCHA, het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN, die er beiden op het terrein actief zijn.  Dat zegt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, bevoegd voor humanitaire hulp.

Alexander De Croo: "De grootste humanitaire crisissen spelen zich momenteel af in Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria, Syrië en Irak. We volgen dit van nabij op en zijn in nauw contact met de VN en de humanitaire hulporganisaties die er op het terrein actief zijn."

"Maar we moeten ook het fundamenteel probleem onder ogen durven zien: 80% van deze crisissen is veroorzaakt door mensen en niet door natuurrampen. Alleen humanitaire noodhulp uittrekken volstaat niet. We moeten veel meer inzetten om conflicten op te lossen, onder meer door landen en regio’s waar deze conflicten plaatsvinden voor hun verantwoordelijkheden te plaatsen. Er moeten veel meer inspanningen gebeuren om de crisissen op te lossen in plaats van ze groter te maken. Ik denk dan aan Zuid-Soedan, Jemen, de crisis rond het Tsjaadmeer en de situatie in Syrië."

"Dat kan België als klein land niet alleen. Daarvoor hebben we meer Europese slagkracht en meer internationale samenwerking nodig. Het is niet door onze rug naar de wereld te keren, zoals ik vandaag door populisten en extremisten hoor propageren, dat we erin zullen slagen een einde te maken aan deze  verschrikkelijke humanitaire drama's."