Persbericht

Roam Like At Home treedt morgen in werking

Morgen treedt Roam Like at Home in werking. Vanaf dan mogen de mobiele operatoren geen tarieftoeslagen meer aanrekenen voor roamingdiensten binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn naast de 28 lidstaten van de Europese Unie ook IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Consumenten die op verplaatsing zijn in één van deze landen kunnen er de mobiele diensten gebruiken tegen hetzelfde tarief als in België. 

Roaming staat voor het gebruik van mobiele diensten tijdens een verplaatsing in het buitenland. Het gaat zowel om gesprekken, sms’en en mobiel internet. De roamingdiensten waren heel lang onderworpen aan tarieftoeslagen waardoor ze heel duur waren in gebruik. Door Roam Like At Home mogen mobiele-netwerkexploitanten vanaf 15 juni 2017 voor roamingdiensten binnen de EER in principe geen extra kosten meer aanrekenen bovenop het tarief dat ze in het thuisland hanteren. Dat houdt in dat consumenten die gebruik maken van de mobiele diensten in land van de EER slechts het thuistarief moeten betalen.*

De Europese regeling definieert het thuistarief als volgt:

  • het tarief dat in het land van herkomst wordt gehanteerd voor telefonische oproepen gedaan naar een netwerk van datzelfde land van herkomst;
  • het tarief dat in het land van herkomst wordt gehanteerd voor sms’jes verzonden naar een netwerk van datzelfde land van herkomst;
  • het tarief dat in het land van herkomst wordt gehanteerd voor dataverbruik (mobiel internet).

Dit betekent dat Belgische consumenten op verplaatsing in een ander land binnen de EER de mobiele diensten kunnen gebruiken tegen hetzelfde tarief als in België. Zij kunnen dus telefoneren en sms’en naar nummers binnen de EER voor dezelfde prijs van een gesprek of een sms in België naar een Belgisch netwerk. Hetzelfde geldt voor het dataverbruik: de kostprijs daarvoor is dezelfde als voor hun verbruik in België.

Wanneer een Belgische consument zich bijvoorbeeld in Frankrijk bevindt en naar een Belgisch nummer wil bellen of een ander nummer in een EER-land, en de bestemmeling bevindt zich in een land binnen de EER, dan betaalt die hetzelfde als wanneer naar een ander Belgisch nummer vanuit België wordt getelefoneerd.

Alexander De Croo: “In een eengemaakt Europa is geen plaats voor tariefmuren. Met de afschaffing van de roamingkosten verdwijnen de negatieve verrassingen en de hoge gsm-facturen in het buitenland. Dat is goed nieuws, bijvoorbeeld voor mensen die binnen de Europese Unie op vakantie gaan en vroeger extra kosten moesten betalen om in het buitenland te telefoneren of te surfen. Het is wel belangrijk om na te gaan hoeveel belminuten en mobiele data inbegrepen zijn in uw abonnement.”

Twee uitzonderingen

Het beginsel Roam Like At Home houdt echter twee uitzonderingen in:

  1. Operatoren mogen een beleid inzake redelijk gebruik implementeren om zich te beschermen tegen potentieel misbruikgedrag, bijvoorbeeld verbruik van roamingdiensten hoger dan het verbruik van binnenlandse diensten. In dat geval mogen de operatoren tarieftoeslagen aanrekenen en een extra kost factureren bovenop het thuistarief. Het eventuele beleid inzake redelijk gebruik kan variëren van operator tot operator. De operatoren die er een beleid inzake redelijk gebruik hanteren, moeten dat opnemen in hun algemene voorwaarden en hun klanten daarover informeren. Informatie met betrekking tot een eventueel beleid inzake redelijk gebruik moet eveneens vermeld staan in het bericht verzonden door de operatoren op het moment dat de klant een grens passeert en in een roamingsituatie komt te zitten.

Echter, in geval van verbruik dat niet overeenstemt met het beleid inzake redelijk gebruik mogen de operatoren bovenop het thuistarief slechts tarieftoeslagen aanrekenen berekend tegen volgende maximumprijzen:

  • Gesprekken: maximaal 3,8 eurocent per belminuut in uitgaand gesprek;
  • Sms: maximaal 1,2 eurocent per uitgaande sms;
  • Mobiel internet: maximaal 0,9 eurocent per MB.
  1. Operatoren die de onderliggende kosten voor het aanbieden van Roam Like At Home niet kunnen recupereren, kunnen een afwijking aanvragen om extra kosten bovenop het thuistarief te mogen aanrekenen. Het gaat bijvoorbeeld om operatoren die niet over eigen netwerkinfrastructuur beschikken. De vraag tot afwijking moet worden ingediend bij telecomregulator BIPT. Als het BIPT de afwijking toestaat, mogen de toeslagen die door de operator kunnen worden toegepast, enkel dienen om de kosten te recupereren die gepaard gaan met de kleinhandel in roamingdiensten. Het bedrag van deze toeslagen kan dan ook van geval tot geval verschillen, maar zal vermeld staan in de beslissing van het BIPT. De betrokken operator moet ook zijn klanten hierover informeren.

Deze twee uitzonderingen zijn bedoeld om misbruiken te voorkomen en om bepaalde operatoren in staat te stellen hun kosten te recupereren. Roam Like At Home moet hoe dan ook het overgrote deel van de  consumenten toelaten de mobiele roamingdiensten te gebruiken tegen een prijs die overeenstemt met het thuistarief.

Opgelet! Roam Like At Home is niet van toepassing wanneer de consument zich in een land bevindt dat niet tot de EER behoort, zoals bijvoorbeeld Marokko, Turkije of de Verenigde State. Roam Like At Home is ook niet van toepassing wanneer iemand binnen de EER op verplaatsing is en telefoneert of sms’t naar landen buiten de EER.

Voor meer informatie over Roam Like At Home kunt u terecht op volgende webpagina’s en FAQ sheets:

·       BIPT – Internationale Roaming:  http://www.bipt.be/nl/consumenten/telefoon/internationale-roaming

·       BIPT - FAQ Internationale Roaming:   http://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/list/41-internationale-roaming

·       Europese Commissie: FAQ “Roam like at home” : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-roam-home

(*) In IJsland, Noorwegen en Liechtenstein treedt Roam Like At Home kort na 15 juni 2017 in werking